baner
czwartek, 28 stycznia 2021 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Badania - Aktywne starzenie
Badania – aktywne starzenie
PDF Drukuj Email
 • Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012, Eurostat, 2012

Pobierz

 • Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, CBOS, 2012

Pobierz

 • 2012 Ageing Report, Komisja Europejska, 2012

Pobierz

 • Wyniki badania Aktywne starzenie się, Eurobarometr, 2011.

Pobierz

 • A Road Map for European Ageing Research, FUTUREAGE, 2011.

Pobierz

 • Raport Aktywni 50+, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, Poznań 2011.

Pobierz

 • A. Klimczuk, Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie Białegostoku, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012

Pobierz

 • M. Boni, Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Wyzwanie 2 – Sytuacja demograficzna, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.

Pobierz

Pobierz pełną wersję raportu

 • Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy 2009, 2010, MPiPS, Warszawa 2010, 2011.

Pobierz

 • J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza Społeczna 2007, 2009 Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2007, 2009.

Pobierz Diagnoza Społeczna 2007

Pobierz Diagnoza Społeczna 2009

 • E. Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków – Diagnoza Społeczna 2009, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2009.

Pobierz

 • E. Kotowska, I. Wóycicka, Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym, MPiPS, Warszawa 2008.

Pobierz

 • Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym, MPiPS, Warszawa 2008.

Pobierz

 • A. Borsch-Supan, Heath, Ageing and Retirement in Europe (2004 – 2007), SHARE, Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA), Mannheim 2008.

Pobierz

 • Program Solidarność Pokoleń, Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, MPiPS, Warszawa 2008.

Pobierz

P. Szukalski (red.), To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.

Pobierz

 • S. Golimowska, E. Kocot, Z. Morecka, Agnieszka Sowa, Ekspertyza Spójność Społeczna: aktywność – solidarność – wsparcie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015.

Pobierz

S_EY2012_colour_pl