baner
środa, 24 lutego 2021 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Gender mainstreaming 2 marca 2012 r. - Drugi Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń
2 marca 2012 r. - Drugi Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń PDF Drukuj Email

2 marca 2012 r.

Drugi Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń

Kobiety w Unii Europejskiej zarabiają przez całe życie średnio o 17% mniej niż mężczyźni. Komisja Europejska pragnie zwrócić uwagę na tę uderzającą różnicę w wynagrodzeniach poprzez ogłoszenie dnia 2 marca 2012 r. Drugim Dniem Równości Wynagrodzeń oraz zachęcanie do obchodzenia tego dnia w całej Europie.

 

Jako datę wybrano dzień 2 marca, bo właśnie do tego dnia kobiety muszą pracować w 2012 r., aby ich zarobki zrównały się z kwotą zarobków mężczyzn w 2011 r. Komisja Europejska dokłada wszelkich starań, aby zlikwidować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. „Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń przypomina nam, jak wiele jeszcze należy zrobić, aby zlikwidować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. We współpracy z państwami członkowskimi i partnerami społecznymi będziemy podejmować wysiłki na rzecz istotnego zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE, aby w przyszłości nie było konieczne organizowanie Dnia Równości Wynagrodzeń w celu podkreślania rozbieżności w zarobkach kobiet i mężczyzn” – mówiła podczas pierwszego Dnia Równości Wynagrodzeń w 2011 r. wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości

 

Równa płaca za równą pracę to jedna z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej. Zapisano ją już w traktacie rzymskim w 1957 r. Jednak postęp w zmniejszaniu różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn następuje powoli: według danych za 2008 r. różnica ta waha się od 5% we Włoszech do 30% w Estonii. Liczby te są odzwierciedleniem złożonego i cały czas utrzymującego się braku równości na rynku pracy.

 

Więcej o Europejskim Dniu Równości Wynagrodzeń:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/promotional-material/index_pl.htm

 

Zawsze dostajesz 100%?

Europejski spot dotyczący różnicy wynagrodzeń do zobaczenia poniżej: