baner
środa, 24 lutego 2021 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Gender mainstreaming Rusza projekt „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy”
Rusza projekt „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy” PDF Drukuj Email

Projekt „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło projekt pod nazwą „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy”, realizowany przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz ze środków pochodzących z Programu Ogólnego PROGRESS na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej, priorytet 5 Równość płci. Gender mainstreaming oznacza systematyczne wprowadzanie perspektywy wrażliwej na kwestie związane z płcią w główny nurt działalności politycznej, ekonomicznej, społecznej.

Głównym celem projektu jest wskazanie rozwiązań sprzyjających godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych, w tym upowszechnienie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem wśród pracujących ojców. Realizacja projektu ma pomóc w podnoszeniu świadomości pracodawców, pracowników oraz reprezentantów otoczenia rynku pracy (np. związków zawodowych, organizacji pracowników, izb gospodarczych) w zakresie implementacji polityki zatrudnienia sprzyjającej pracującym rodzicom oraz wyeliminowanie uprzedzeń związanych z płcią – postrzegania kobiet jako mniej atrakcyjnych pracowników ze względu na obciążenie obowiązkami prokreacyjno-opiekuńczymi. Projekt składa się z dwóch modułów i jest realizowany od listopada 2010 roku do maja 2012.

Moduł I:

Cel: promowanie prorodzinnych zmian w Kodeksie pracy oraz wskazanie możliwych sposobów ich wdrażania.

Beneficjenci: pracodawcy reprezentujący sektor małych i średnich przedsiębiorstw, związki zawodowe, pracownicy sektora MŚP, studenci uczelni ekonomicznych.

Działania:

  • organizacja warsztatów adresowanych do pracodawców oraz reprezentantów otoczenia rynku pracy w 16 miastach Polski, promujących uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa wśród ojców. Szczególny nacisk kładziony jest na niedawne zmiany w Kodeksie pracy, dotyczące wprowadzenia urlopów ojcowskich oraz w szerokim rozumieniu rozwiązań na rzecz wzrostu aktywności zawodowej kobiet poprzez zapobieganie dyskryminacyjnym praktykom na rynku pracy.
  • przeprowadzenie seminariów dla studentów 10 polskich uczelni ekonomicznych z udziałem ekspertów, mających na celu zapoznanie ich z nowymi trendami na rynku pracy oraz korzyściami wynikającymi z promowania równości płci.
  • publikacja broszur w języku polskim i angielskim oraz plakatu na temat strategii gender mainstreaming.

Moduł II:

Cel: promowanie dobrych praktyk wdrażania polityki równości płci na rynku pracy, mających na celu zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy.

Beneficjenci: Ministerstwo jako główny organ zajmujący się kwestiami związanymi z rynkiem pracy, pracodawcy reprezentujący sektor małych i średnich przedsiębiorstw, związki zawodowe, pracownicy sektora MŚP, studenci uczelni ekonomicznych.

Działania: Publikacja ekspercka w formie „mapy drogowej” w przystępny i praktyczny sposób upowszechniająca wiedzę i poszerzająca świadomość na temat różnorodnych rozwiązań sprzyjających godzeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi, zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn.

W projekcie „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy” przewidziane są także dwie konferencje: inaugurująca projekt oraz zamykająca go, na której przedstawiony zostanie raport z ogólnopolskiego badania opinii społecznej, dotyczącego idei równego traktowania w miejscu pracy oraz „Program Prac dla Polski”, promujący strategię gender mainstreaming oraz wskazujący dobre praktyki jej implementacji w zarządzaniu biznesem.

Wszystkie wyniki projektu będą promowane i wykorzystywane podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 roku.