baner
środa, 24 lutego 2021 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Gender mainstreaming Jak spędzać więcej czasu z dzieckiem?
Jak spędzać więcej czasu z dzieckiem? PDF Drukuj Email

logo_progress

W czasie wakacji w 4 nadmorskich kurortach  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje akcje informacyjne mająca na celu popularyzację rozwiązań sprzyjających godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych, w tym upowszechnienie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem wśród pracujących ojców. Akcje te  skierowane jest do szerokiego grona odbiorców w tym przyszłych i obecnych tatusiów oraz pracodawców.

Podczas tych spotkań będziemy zachęcać ojców do korzystania z urlopów ojcowskich. Możliwość ta pojawiła się w 2010 roku w Kodeksie pracy. Przejściowo, do końca 2011 roku urlop dla taty ma wymiar 1 tygodnia, docelowo od 2012 roku zostanie wydłużony do 14 dni kalendarzowych. Aby go uzyskać, wystarczy złożyć pisemny wniosek na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu, przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu. Przebywając na urlopie przysługuje ekwiwalent wynagrodzenia oraz ochrona przed zwolnieniem z pracy. Co więcej, urlop ojcowski może być wykorzystany w czasie trwania urlopu macierzyńskiego, jak również po jego zakończeniu.

To niepowtarzalna szansa by zadbać o budowanie bliskości z dzieckiem i w  pełni uczestniczyć  w jego rozwoju. Urlop ojcowski umożliwia bycie aktywnym rodzicem i udowadnia, że opieka taty jest równie wartościowa i potrzebna co opieka mamy, bez uszczerbku dla kariery zawodowej obydwojga rodziców. Wprowadzenie urlopów ojcowskich jest przejawem nowoczesnego podejścia do rodziny i jej funkcjonowania w życiu społecznym.

Akcje informacyjne organizowane są w ramach projektu pt. „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy”, realizowanego przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz ze środków pochodzących z Programu Ogólnego PROGRESS na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej, priorytet 5 Równość płci.