baner
niedziela, 24 stycznia 2021 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Komunikaty
Komunikaty DAE
„Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych w 2011 r.” PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT –
„KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 r.”

Minister Pracy i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zwaną dalej „ustawą”, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

oraz

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, jak również stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spółki akcyjne i spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857
i Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

do udziału w otwartym konkursie ofert „Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych
w 2011 r.” na najlepsze projekty z obszaru:

wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w tym miejscu:  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w Dniu Różnorodności 17 października 2010 r. w „Złotych Tarasach” PDF Drukuj Email
Dzień Różnorodności odbędzie się 17 października 2010 r. w „Złotych Tarasach”, jednej z największych galerii handlowych w Polsce. Wydarzenie to jest wynikiem owocnej współpracy pomiędzy Komisją Europejską, polskimi władzami oraz licznymi organizacjami pozarządowymi, które aktywnie walczą z dyskryminacją.

W 2010 r. na terenie Unii Europejskiej odbędą się cztery Dni Różnorodności. Pierwszy odbył się 8 maja w Budapeszcie (Węgry). 16 października Dzień Różnorodności odbędzie się w Metz w rejonie Grande Region znajdującym się na pograniczu Lotaryngii, Luksemburga, Nadrenii-Palatynatu, Kraju Saary, Walonii oraz francusko i niemieckojęzycznych rejonów Belgii. Ostatnie z serii wydarzeń w ramach Dni Różnorodności zostanie zorganizowane 30 października br. w stolicy Grecji - Atenach.

Głównym celem Dnia Różnorodności w Polsce jest podnoszenie świadomości społeczeństwa oraz mediów na temat zjawisk różnorodności oraz dyskryminacji, a także informowanie o istniejących europejskich oraz krajowych przepisach chroniących mieszkańców Europy. Celem tego wydarzenia jest również zachęcanie ludzi do przemyślenia swoich postaw, osądów oraz zachowań. Podczas Dnia Różnorodności krajowe podmioty zaangażowane w zwalczanie dyskryminacji w Polsce zorganizują debaty, warsztaty, występy oraz różnorodne formy rozrywki, a także będą starały się zachęcić ludzi do zwalczania wszystkich objawów dyskryminacji, jakie mogą napotkać w codziennym życiu.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w Dniu Różnorodności, który będzie miał miejsce od 11.00 do 18.00 w „Złotych Tarasach”.

Kampania informacyjna „Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji” została zainicjowana przez Komisję Europejską w 2003 roku w celu informowania mieszkańców Europy o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z prawodawstwa Unii Europejskiej jak również informowania osób, które doświadczyły lub były świadkami dyskryminacji o organizacjach, do których mogą się zwrócić o pomoc. Kampania zainicjowana została w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, by podnosić świadomość na temat zjawiska dyskryminacji oraz ustawodawstwa antydyskryminacyjnego, a także promować korzyści płynące z różnorodności w miejscu pracy oraz w społeczeństwie.

Więcej informacji znaleźć można na stronie:
Kampania “Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji”
http://www.stop-discrimination.info

Partnerzy Dnia Różnorodności:
Centralna Rada Romów w Polsce, Europejska Unia Kobiet - Sekcja Polska, Fundacja Ormiańska KZKO, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Kampania Przeciw Homofobii, Lambda Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Muzułmański Związek Religijny w RP – Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Warszawie, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Esperantystów, Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM, Stowarzyszenie "Nigdy Więcej", Stowarzyszenie "Otwarta Rzeczpospolita", Związek Karaimów w RP, Żydowskie Stowarzyszenie “Czulent”
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL