Wyniki otwartego konkursu ofert - Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2012 r. Drukuj

Pobierz plik:  Wyniki otwartego konkursu ofert - Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2012 r.na najlepsze projekty z obszaru wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. (Warszawa, dnia 17 maja 2012 r.)