baner
niedziela, 24 stycznia 2021 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Komunikaty Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu projektu „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.”
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu projektu „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.” PDF Drukuj Email

Projekt „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej.” jest wdrażany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Wspólnotowego PROGRESS, realizowany w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2015 r.

Celem projektu jest promocja równości kobiet i mężczyzn, w szczególności udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych jako narzędzia zmiany społecznej. Projekt jest odpowiedzią na znaczące nierówności w dostępie do awansu kobiet i mężczyzn na stanowiska kierownicze dużych spółek notowanych na giełdzie. Udowodniono, że spółki, których organy kierownicze są znacznie zdywersyfikowane pod względem płci, mają lepsze wyniki działalności, są bardziej konkurencyjne wobec spółek, które zarządzane są przez dyrektorów jednej płci. Firmy ze zrównoważonym pod względem płci zarządem charakteryzują się lepszym kontrolowaniem ryzyka w podejmowaniu decyzji, większą kreatywnością, bardziej efektywną odpowiedzią na potrzeby rynku. Jak wskazują dane Komisji Europejskiej, udział kobiet w zarządach w największych firmach w Polsce wynosi 11,8 % (średnia UE 13,7 %). Założeniem Komisji Europejskiej jest zwiększenie udziału kobiet w zarządach największych firm do 40% poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych.

Spodziewanym efektem realizacji projektu będzie podniesienie świadomości społecznej przedstawicieli biznesu oraz osób w wieku produkcyjnym, w kwestii równości kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych. Zmiana wrażliwości pracodawców oraz instytucji rynku pracy na kwestie równości kobiet i mężczyzn przyczyni się do stosowania w firmach zasad promujących kobiety i pozwoli dostrzec korzyści płynące z uczestnictwa kobiet w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych, w tym także ich obecności na rynku pracy. Zmiana świadomości społecznej w kwestii równości kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych wpłynie także na wzrost akceptacji środowiska biznesu dla podejmowania zdecydowanych działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn w zakresie podejmowania decyzji ekonomicznych.

Aktorami zaangażowanymi w realizację projektu na scenie krajowej będą:

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

- Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

- dyrektorzy HR firm

- pracownicy działów HR i pracownicy działów szkoleniowych wybranych firm

- organizacje pracodawców

- organizacje pracowników

- media


Na arenie międzynarodowej:

- ministrowie UE ds. równości płci

- przedstawiciele biznesu

- media