baner
niedziela, 24 stycznia 2021 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Komunikaty Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert – „Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2014 r.”
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert – „Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2014 r.” PDF Drukuj Email

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert - "Konkursu Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2014 r.”.

Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny i jej członkowie nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.

Spośród zgłoszonych kandydatów zostaną wybrane 2 osoby wchodzące w skład komisji. Zostaną one bezpośrednio poinformowane o wyborze, nie później niż do  dnia 7 kwietnia 2014r.

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy przesłać na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz

Ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

 

lub elektronicznie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w terminie do dnia 31 marca 2014 r., z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych 2014 r.”

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail) kandydata, nazwę reprezentowanej organizacji wraz z jej krótkim opisem (ok. 1000 znaków, ½ strony A4).

Z treścią ogłoszenia Konkursu można zapoznać się w tym miejscu, oraz na stronach internetowych: www.mpips.gov.pl, www.mpips.gov.pl/bip, www.analizy.mpips.gov.pl. Ogłoszenie znajduje się również na tablicy informacyjnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Przed upływem terminu składania zgłoszeń Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz udziela stosownych wyjaśnień w godz. 8.30 – 15.00, pod nr tel. 022 380 51 04.