Wyniki Konkursu Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r. Drukuj

Otwarty konkurs ofert - Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy został rozstrzygnięty. W tym roku temat konkursu brzmi: Opieka to też praca.

Wyniki konkursu dostępne w tym miejscu