baner
czwartek, 28 stycznia 2021 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Komunikaty Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010" przyjęty...
Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010" przyjęty... PDF Drukuj Email

Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010" przyjęty przez Radę Ministrów.

W dniu 16 grudnia 2008 roku Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010". Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w związku z uczestnictwem Polski w otwartej metodzie koordynacji Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej.

 

Krajowy Program „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010” obejmuje trzy obszary działań: integrację społeczną, system emerytalny oraz opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową. Dokument został przygotowany przez grupę roboczą w skład której weszli przedstawiciele właściwych resortów i instytucji publicznych oraz reprezentanci środowiska naukowego. Za koordynacje prac nad dokumentem odpowiadał Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS.

Konieczność przygotowania Krajowego Programu wynika z uczestnictwa Polski w otwartej metodzie koordynacji (OMK) polityki społecznej Unii Europejskiej. Podstawowym dokumentem przedstawiającym założenia OMK jest komunikat Komisji Europejskiej z marca 2006 r. zatytułowany „Pracując razem, pracując lepiej: Nowe ramy otwartej koordynacji polityk ochrony socjalnej i integracji społecznej w Unii Europejskiej”. Szczegółowe wymagania w zakresie tworzenia Programu zostały przedstawione w lutym 2008 r. w wytycznych Komitetu ds. Zabezpieczenia Społecznego UE. Państwa członkowskie powinny przestrzegać wspomnianych wytycznych w celu poprawy efektywności otwartej metody koordynacji, która jest metodą wzajemnej pomocy, wzajemnego uczenia się i wymiany informacji. Celem dokumentu jest również wzmocnienie interakcji pomiędzy otwartą metodą koordynacji w polityce społecznej a Strategią Lizbońską na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Krajowy Program „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010”  do ściągnięcia w tym miejscu.