baner
niedziela, 24 stycznia 2021 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Komunikaty Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn
Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn PDF Drukuj Email

Projekt pt. „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn” jest wdrażany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy współpracy merytorycznej Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jednym z celów projektu jest próba złagodzenia konfliktu kulturowego związanego z szeroko rozpowszechnionymi stereotypami w polskim społeczeństwie, dotyczącymi podziału obowiązków rodzicielskich i opiekuńczych wśród kobiet i mężczyzn. Konflikt strukturalny związany jest z niewystarczającym rozwinięciem mechanizmów godzenia obu ról na poziomie miejsca pracy i lokalnego rynku pracy. Przyczyny niskiej aktywności zawodowej kobiet wynikają również z niepełnej wiedzy pracobiorców, pracodawców i pracowników instytucji rynku pracy o możliwych modelach godzenia ról na poziomie legislacji oraz implementacji.

Głównym celem kampanii jest wzrost świadomości społeczeństwa, że dzielenie obowiązków rodzicielskich i zawodowych przez obie płcie jest opłacalne dla wszystkich.
Przekaz kampanii ma uświadomić społeczeństwu, że opłaca się inwestować w dzieci! Łagodzenie konfliktów wynikających z łączenia obowiązków rodzinnych z pracą zawodową kobiet i mężczyzn prowadzi do umocnienia pozycji kobiet na rynku pracy oraz do wzmocnienia chęci posiadania dziecka.

W ramach kampanii stworzyliśmy 2 spoty:

1. GODZENIE RÓL

2. POLITYKA RODZINNA