Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Drukuj
Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „MACIERZYŃSTWO – OJCOSTWO – RODZICIELSTWO” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje, przy współpracy merytorycznej Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, projekt pn. „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jeżeli chcesz uczestniczyć w budowaniu świadomości społecznej dotyczącej świadomego rodzicielstwa, wspólnego wychowywania dzieci przez oboje rodziców, weź udział w konkursie „MACIERZYŃSTWO – OJCOSTWO – RODZICIELSTWO”.

W ramach konkursu należy wykonać jedno – trzy zdjęcia zgodne z tematyką konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział osoby prywatne.

Nagrodzone prace będą zamieszczone, z podpisem autora zdjęcia, w kalendarzu promującym projekt „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn”.

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji wieńczącej prace projektu, będzie zorganizowana wystawa, wybranych przez jurorów, prac.

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który można pobrać tutaj.