Patronat Drukuj

Informacje dotyczące objęcia patronatem MPiPS wydarzenia lub inicjatywy w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce:

http://www.mpips.gov.pl/ministerstwo/patronat-honorowy-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej/

S_EY2012_colour_pl