baner
niedziela, 9 sierpnia 2020 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Prezydencja Polski w Radzie UE - 2011
Prezydencja
Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych dla kobiet i mężczyzn szansą na aktywne uczestnictwo w rynku pracy PDF Drukuj Email

W ramach Polskiej Prezydencji, w dniach 20-21 października 2011 roku, w Krakowie odbyła się Konferencja ekspercka na temat: Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych dla kobiet i mężczyzn szansą na aktywne uczestnictwo w rynku pracy. Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele ministerstw ds. rodziny, równości płci i zatrudnienia ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, krajów EFTA i krajów kandydujących do UE, a także eksperci m.in. z Sieci ds. Równości Płci i Rynku Pracy Komisji Europejskiej, Europejskiego Instytutu ds. Równości Płci, Europejskiej Agencji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, europejskich organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych. Wydarzenie towarzyszyło Nieformalnemu Spotkaniu Ministrów ds. Rodziny i Równości Płci, podczas którego ministrowie oraz wiceprzewodnicząca KE, Komisarz ds. Sprawiedliwości, Praw Podstawowych i Obywatelstwa, Viviane Reding dyskutowali na temat najkorzystniejszych mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych, szczególnie w kontekście zmienionego projektu dyrektywy macierzyńskiej, a także wyzwań demograficznych i obecnego kryzysu gospodarczego.

Konferencja ekspercka stała się forum dla określenia najlepszych polityk i inicjatyw zmierzających do zapewnienia równości płci na rynku pracy ze strony rządów i partnerów społecznych. Paneliści dyskutowali na temat najkorzystniejszych mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych, szczególnie w kontekście wyzwań demograficznych i obecnego kryzysu gospodarczego.

W trakcie obrad padały pytania i formułowano odpowiedzi na temat tego jak pokierować życiem rodzinnym i zawodowym, aby aktywnie uczestniczyć w rynku pracy. Podczas otwarcia Konferencji Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej zwróciła uwagę na złożoność procesu wdrażania polityk na rzecz godzenia ról i konieczność rozpatrywania tego zagadnienia w kontekście zwiększenia konkurencyjności i spójności społecznej. Zwróciła również uwagę na wyniki badań prowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu potwierdzające pozytywny wpływ równości płci na rozwój gospodarczy.

Virginia Langbakk, Dyrektorka Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet
i Mężczyzn (EIGE) przekonywała, że wprowadzanie mechanizmów ułatwiających godzenie ról to nie wszystko. Zwróciła uwagę na potrzebę pracy z młodymi ludźmi, walki ze stereotypami oraz podejmowania działań na rzecz zmiany tradycyjnego podział ról kobiet i mężczyzn.

Jolanta Reingarde, starsza specjalistka ds. badań EIGE, która prezentowała raport przygotowany dla Prezydencji polskiej pt. „Przegląd realizacji Pekińskiej Platformy Działania: kobiety i gospodarka: Godzenie pracy z życiem rodzinnym jako warunek równego uczestnictwa w rynku pracy”, mówiła, że istnieje wyraźny związek między opieką nad dziećmi a zatrudnieniem kobiet; a ponadto w większości państw członkowskich UE wskaźnik zatrudnienia kobiet maleje wraz ze wzrostem liczby dzieci. Z raportu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn wynika, że we wszystkich 27 państwach członkowskich UE kobiety nadal są głównymi opiekunami zarówno dzieci, jak i niesamodzielnych osób starszych. Dane pokazują, że liczba mężczyzn korzystających z urlopu rodzicielskiego stanowi zaledwie drobny ułamek w porównaniu z liczbą kobiet decydujących się na taki urlop.

Raport Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn  pt. „Przegląd realizacji Pekińskiej Platformy Działania: kobiety i gospodarka: Godzenie pracy z życiem rodzinnym jako warunek równego uczestnictwa w rynku pracy” do pobrania tutaj: wersja polska , wersja angielska.

Uczestnicy Konferencji dokonali przeglądu dobrych praktyk w zakresie promowania równości szans kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym i zawodowym.

W trakcie poszczególnych sesji dyskutowano między innymi takie tematy jak:

  1. W jaki sposób rola równości płci i włączenie polityk godzenia życia zawodowego
    z życiem rodzinnym i prywatnym może przyczynić się do osiągnięcia celów strategii Europa 2020?
  2. Kiedy zostaną osiągnięte Cele Barcelońskie w zakresie opieki nad dziećmi?
  3. Troska o osoby niesamodzielne: wzrost potrzeby zajęcia się problemem starzenia się społeczeństwa.
  4. Polityka godzenia ról, jak narzędzie również dla mężczyzn.

Szczegółowy program konferencji do pobraniatutaj

Wystąpienia i prezentacje prelegentóww oryginalnej wersji językowej – do pobrania poniżej:

Daniela Bankier, Dyrektorka Wydziału ds. Równości Mężczyzn i Kobiet, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej

Polityki godzenia ról: wkład w realizację celów równości płci, oraz inteligentnego, zrównoważonego i innowacyjnego rozwoju w UE. Pobierz: PDF 52.35 Kb

Mikael Gustafsson, Przewodniczący Komisji ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia Płci w Parlamencie Europejskim

Zwiększenie liczby urlopów, aby sprostać potrzebom pracujących kobiet i mężczyzn. Czy obecne rozwiązania legislacyjne są wystarczające w dziedzinie godzenia pracy z życiem rodzinny? Pobierz: PDF 90.14 Kb

Jolanta Reingarde, Starsza specjalistka ds. badań, EIGE

Prezentacja Raportu dot. Przeglądu Stanu Wdrażania Pekińskiej Platformy Działania pt:

„Kobiety a gospodarka: Godzenie życia zawodowego z rodzinnym jako warunek równego uczestnictwa w rynku pracy”. Pobierz: PowerPoint 720.49 Kb

Janina Szumlicz, Zastępca Dyrektora, Departament Polityki Rodzinnej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Polska

Krajowy system opieki dziennej w Polsce. Pobierz: PowerPoint 612.00 Kb

Charles de Vries, Starszy ekspert, Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki, Holandia

Elastyczne warunki pracy. Czy jest to rozwiązanie dobre tylko dla kobiet? Pobierz: PowerPoint 2.27 Mb

Sara Slana, Starsza ekspertka, Urząd ds. Równych Szans, Słowenia

System opieki nad dzieckiem w czasie restrukturyzacji. Pobierz: PDF 65.80 Kb, PowerPoint 939.00 Kb

Dr Ewa Rumińska-Zimny, Szkoła Główna Handlowa, Polska

Opieka: między pracą a dobrobytem w społeczeństwach europejskich. Pobierz: PDF 969.69 Kb

Liesbet de Letter, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej

Zwiększenie form opieki na dziećmi a realizacja Celów Barcelońskich w kontekście wsparcia z Europejskich Funduszy Strukturalnych. Pobierz: PowerPoint 305.00 Kb

Raphael Crowe, Wydział ds. Równości Płci, Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

Rozwiązania w miejscu pracy sprzyjające opiece nad dziećmi. Pobierz: PDF 189.20 Kb

Christer Tofténius, Starszy doradca, Ministerstwo Edukacji i Badań, Szwecja

Jak spełnić Cele Barcelońskie? Prezentacja rozwiązań w Szwecji. Pobierz: PDF 70.98 Kb, PowerPoint 624.50 Kb

Roberta Ceccaroni, Doradca, Departament ds. Polityki Rodzinnej, Włochy

Zwiększenie form opieki na dziećmi we Włoszech. Pobierz: PDF 1.12 Mb

Halina Potocka, Wiceprzewodnicząca AGE Platform

Zinstytucjonalizowane formy opieki nad innymi osobami zależnymi.

Marie Beatrice Levaux, Przewodnicząca FEPEM

Opiekun osób starszych – nowy zawód? Pobierz: PDF 229.74 Kb

Heidi Lougheed, Przewodnicząca Sieci Równości Szans, BUSINESSEUROPE

Karin Enodd, Wiceprzewodnicząca, ETUC, Pobierz: PDF 52.43 Kb

Jeanette Grenfors, Główna Sprawozdająca Komitetu Spraw Socjalnych, CEEP, Pobierz: PDF 76.20 Kb

Jan Dannenbring, Dyrektor Działu Rynku Pracy, UEAPME

The reconciliation of work and family life from the point of view of the German Skilled Crafts Pobierz: PDF 81.33 Kb

Maija Lyly-Yrjänäinen, Ekspertka ds. Badań, Eurofound

Jak europejskie kobiety i mężczyźni wykorzystują czas: efekt Kopciuszka. Pobierz: PowerPoint 480.00 Kb

Klaus Schwerma, Instytut Dissens, Niemcy

Polityka godzenia ról – nowym rozwiązaniem dla mężczyzn! Pobierz: PDF 193.97 Kb, PowerPoint 564.50 Kb

Alexandra Jachanová-Doleželová, Wiceprzewodnicząca Europejskiego Lobby Kobiet

Jak europejskie kobiety i mężczyźni godzą życie zawodowe z rodzinnym? Pobierz: PDF 557.09 Kb

Paola Panzeri, Ekspertka  Konfederacji Organizacji ds. Rodziny w Unii Europejskiej, (COFACE)

Równe rodzicielstwo – model nowych ról? Pobierz: PowerPoint 646.50 Kb

Aurel Ciobanu-Dordea, Dyrektor Wydziału ds. Równości, Dyrekcja Generalna
ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Pobierz:
PDF 45.75 Kb

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL