baner
poniedziałek, 10 sierpnia 2020 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Prezydencja Polski w Radzie UE - 2011 Polska, Dania i Cypr podpisały deklarację na rzecz promowania równości płci
Polska, Dania i Cypr podpisały deklarację na rzecz promowania równości płci PDF Drukuj Email

Polska, Dania i Cypr

podpisały deklarację na rzecz promowania równości płci

Podczas Nieformalnego Spotkania Ministrów ds. Rodziny i Równości Płci, jakie odbyło się w Krakowie 21 października 2011 roku Ministrowie Trio sprawującego Przewodnictwo w Radzie UE, czyli Polski, Danii i Cypru, podpisali deklarację, w której zobowiązali się do kontynuowania działań na rzecz promowania równości płci, jakie rozpoczęła Polska podczas swojej prezydencji.

W ramach przeglądu stanu wdrażania Pekińskiej Platformy Działania, Polska podjęła działania w obszarze „Kobiety i gospodarka” ze szczególnym naciskiem na sprawy równości płci oraz godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

„Zamówiliśmy w Europejskim Instytucie ds. Równości Płci (EIGE) raport na temat sytuacji w państwach członkowskich dotyczący udziału kobiet w gospodarce i zajęliśmy się w czasie naszej prezydencji tym problemem, a szczególnie tym jego aspektem, jakim jest godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Chodzi o dobrą organizację opieki nad małymi dziećmi i osobami zależnymi oraz o zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy dzięki budowie instytucji opieki” – powiedziała przed podpisaniem deklaracji Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak.

Już wiadomo, że Dania podczas swojej prezydencji zajmie się zagadnieniem „Kobiety a środowisko”, Cypr zaś będzie badać stan wdrażania Pekińskiej Platformy Działania w obszarze „Przemoc wobec kobiet”. W deklaracji Trio na rzecz promowania równości płci Dania zobowiązała się do podjęcia działań na rzecz swobodnego wyboru sposobu kształcenia dla dziewcząt i chłopców, którzy obecnie często zmuszani są sprostać przestarzałym oczekiwaniom związanym z płcią, Cypr natomiast na czas swojej prezydencji zaplanował szereg konferencji na temat przemocy wobec kobiet.

Tekst Deklaracji Trio - język angielski

Tekst Deklaracji Trio - język polski