baner
poniedziałek, 10 sierpnia 2020 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Prezydencja Polski w Radzie UE - 2011 Nieformalne spotkanie ministrów i konferencja ekspercka pt. „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych dla kobiet i mężczyzn szansą na aktywne uczestnictwo w rynku pracy”.
Nieformalne spotkanie ministrów i konferencja ekspercka pt. „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych dla kobiet i mężczyzn szansą na aktywne uczestnictwo w rynku pracy”. PDF Drukuj Email
W dniach w 20 – 21 października 2011 w Krakowie odbyło się Nieformalne spotkanie ministrów i konferencja ekspercka pt. „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych dla kobiet i mężczyzn szansą na aktywne uczestnictwo w rynku pracy”. 

Podczas nieformalnego spotkania ministrów ds. równości płci, rodziny i zatrudnienia, ministrowie zastanawiali się nad najkorzystniejszymi mechanizmami godzenia ról zawodowych i rodzinnych, szczególnie w kontekście wyzwań demograficznych i obecnego kryzysu gospodarczego. Podczas konferencji prasowej państw Trio Prezydencji – Polska, Dania i Cypr uroczyście podpisano wspólną deklarację na rzecz działań w zakresie promowania równości płci podczas 18-miesięcznego sprawowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 

Więcej informacji:
http://www.mpips.gov.pl/prezydencja/spotkania-genderowe/nieformalne-spotkanie-ministrow-ds-rodziny-i-rownosci-plci---krakow-21-pazdziernika-2011/


Podczas konferencji eksperci m. in. z Sieci ds. Równości Płci i Rynku Pracy Komisji Europejskiej, Europejskiego Instytutu ds. Równości Płci, Europejskiej Agencji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, europejskich organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych zaprezentowali swój dorobek w zakresie promowania najlepszych mechanizmów godzenia ról zawodowych, rodzinnych i prywatnych.  


Skrót raportu EIGE w języku polskim do pobrania: Godzenie pracy z życiem rodzinnym jako warunek równego uczestnictwa w rynku pracy

Skrót raportu EIGE w języku angielskim do pobrania: Reconciliation of Work and Family Life as a Condition of Equal Participation in the Labour Market - Main findings