baner
środa, 24 lutego 2021 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Program 50+ Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność pokoleń - 10.2008-06.2010
Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność pokoleń - 10.2008-06.2010 PDF Drukuj Email
Wiadomości Programu 50+
Środa, 11 Kwiecień 2012 11:42

Skrócona informacja o realizacji Programu „Solidarność pokoleń" Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w latach 2008-2010

  • Od rozpoczęcia Programu zrealizowano 9 zadań legislacyjnych pozostających w kompetencjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz 1 zadanie o charakterze informacyjnym. Dzięki temu stworzono lepsze, bardziej przyjazne dla aktywności osób po 50 roku życia otoczenie instytucjonalne.
  • Przeszkolono i podniesiono kwalifikacje ponad 106 tys. osób bezrobotnych w wieku 45/50+ oraz osób niepełnosprawnych, a także pracowników w wieku 50+. Program służy również poprawie sytuacji w zakresie wiedzy pracowników służb zatrudnienia o istniejącym problemie dotyczącym aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ (przeszkolono około 2 300 pracowników PSZ).
  • Obecnie realizowane są 33 zadania o bardzo szerokim zakresie. Obejmują one m.in. działania służące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych po 50 roku życia, działania adresowane do osób aktywnych zawodowo, wirtualny system nauczania 50+ jak również projekty innowacyjne np. Centrum umiejętności 45+.
  • Do 30 czerwca 2010 r. na całość programu wydanych zostało 7,8 mld zł, co stanowi 45,8 % założonego planu na koniec 2010 r. Kwota wydatków skierowanych bezpośrednio do grupy docelowej Programu wynosi 2,3 mld zł (63,8 % planu na koniec 2010 r.). Podstawową formą finansowania działań ujętych w Programie jest dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (37 % poniesionych wydatków).

 

  • Sprawozdanie z realizacji Programu SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w latach 2008-2010 - Pobierz