baner
czwartek, 28 stycznia 2021 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Program 50+ Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność pokoleń - 2010-2011
Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność pokoleń - 2010-2011 PDF Drukuj Email
Wiadomości Programu 50+
Czwartek, 27 Grudzień 2012 00:00

Skrócona informacja o realizacji Programu „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50"+ w latach 2010-2011

  • Sprawozdanie objęło zadania zawarte w znowelizowanym, w marcu 2012 r., Dokumencie Implementacyjnym Programu tj. łącznie 132 zadania, z których 46 realizowane jest na szczeblu centralnym, a 86 - przez jednostki regionalne (urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy) w ramach m.in. projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
  • Od rozpoczęcia Programu zrealizowano 12 zadań o charakterze systemowym i legislacyjnym; 11 z nich należało do kompetencji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a 1 do kompetencji Ministra Zdrowia. Dzięki temu stworzono lepsze, bardziej przyjazne dla aktywności osób po 50 roku życia otoczenie instytucjonalne. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Ich zakończenie przewidywane jest do 2013 r.
  • W latach 2010-2011 na realizację Programu przeznaczono kwotę 986,8 mln zł. Najwięcej wydatkowano na aktywizację osób bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy po 50-tym roku życia, tj. 53,4% wszystkich środków. Znaczne kwoty przeznaczono na poprawę kompetencji i kwalifikacji pracowników po 50-tym roku życia oraz na wydłużanie efektywnego wieku emerytalnego. Wydatki te wyniosły odpowiednio 19,2% i 19,1%.
  • W latach 2010-2011 Programem objęte zostało blisko 157 tys. osób po 50. roku życia, w tym ok. 80 tys. bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy, które uczestniczyły w projektach aktywizacji zawodowej i ok. 47 tys. pracowników, którym umożliwiono poprawę (lub zmianę) kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 

  • Sprawozdanie z realizacji Programu SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w latach 2010-2011 - Pobierz