Promocja zatrudnienia osób w wieku 50+: „JAK WSPIERAĆ SKUTECZNIE? DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ” Drukuj
Wiadomości Programu 50+
Czwartek, 03 Grudzień 2015 09:27

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało cykl czterech konferencji regionalnych pt. „Jak skutecznie wspierać? Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+” oraz konferencję krajową pn. „Jak efektywnie aktywizować zawodowo na rynku pracy osoby w wieku 50+”. Ich celem była promocja zatrudnienia osób w wieku 50+. Przedstawiciele urzędów pracy, organizacji pozarządowych oraz władz rządowych i samorządowych dzielili się doświadczeniami i praktykami dotyczącymi problemów osób 50+ na rynku pracy.

Opracowanie pt. „JAK WSPIERAĆ SKUTECZNIE? DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ” stanowi podsumowanie cyklu konferencji. Zawiera krótki opis najbardziej skutecznych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ oraz linki do prezentacji i zdjęć z każdej z konferencji.

Opracowanie do pobrania w tym miejscu.