Sprawozdanie z realizacji programu w styczniu 2011 Drukuj
Wiadomości Programu 50+
Środa, 10 Listopad 2010 11:27
Zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym przyjętym w styczniu br. przez Radę Ministrów, sprawozdanie z realizacji Programu "Solidarność Pokoleń - Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+", zostanie przedstawione w styczniu 2011 r.