baner
niedziela, 24 stycznia 2021 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Równość szans
Równość szans
Projekt „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” PDF Drukuj Email

Projekt „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” został zrealizowany w okresie od 1 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2013 r., w ramach Priorytetu I: Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.1: Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy PO KL, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia i metod temu służących wśród pracodawców, pracowników i pracownic oraz ogółu społeczeństwa. Promowanie nowoczesnego modelu społeczeństwa, w którym kobiety i mężczyźni mają równe prawa powinno wzmocnić pozycję kobiet w życiu społeczno-ekonomicznym i wyrównywać ich szanse na rynku pracy.

Projekt kierowany był do przedstawicieli wszystkich instytucji runku pracy, m.in. organizacji pracodawców, organizacji pracowników, organizacji bezrobotnych, partnerstw lokalnych, OHP, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych.

W ramach Projektu zrealizowane zostały poniższe zadania:

1. Szkolenia dla pracowników WUP/PUP oraz innych uczestników projektu (na opracowanym modelu szkoleniowym wdrażania polityki równości płci).

Tematyka szkoleń:

• Gender Mainstreaming,

• Gender budgeting,

• przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i wiek,

• metody podnoszenia aktywności zawodowej kobiet,

• sieci współpracy z partnerami społecznymi,

• możliwości wykorzystania EFS na potrzeby wyrównywania szans,

• strategie i programy międzynarodowe.

2. Kampania promocyjna, której celem było:

• promowanie nowoczesnego modelu społecznego, w którym kobiety i mężczyźni są jego równoprawnymi uczestnikami

• podkreślenie społecznej i ekonomicznej wartości pracy zarobkowej kobiet;

• uświadomienie pracodawcom, że głównym kryterium oceniania pracowników powinna być jakość oraz efektywność pracy, nie zaś stereotypy i uprzedzenia;

• popularyzacja urlopów ojcowskich oraz edukowanie rodziców w zakresie praw przysługujących im podczas przebywania na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/ ojcowskim;

• uwypuklenie roli ojców w wychowaniu dzieci

• uświadomienie pracodawcom, że kompetencje nabyte podczas pełnienia obowiązków rodzicielskich pozytywnie wpływają na postawę pracownika/pracownicy.

W ramach Projektu zwracano szczególną uwagę na podniesienie świadomości społecznej w zakresie wyrównywania szans na rynku pracy oraz stworzenie pozytywnego klimatu dla aktywności kobiet, w tym kobiet po 50. roku życia.

Efektem działań było także zgromadzenie i udostępnianie wiedzy eksperckiej służącej zmianom instytucjonalnym w zakresie wspierania kobiet, stworzenie bazy danych instytucji i dobrych praktyk krajowych i międzynarodowych, zorganizowanie 16 regionalnych konferencji z zakresu upowszechniania idei równych szans w dostępie do zatrudnienia, rozpropagowanie modelu szkoleniowego wdrażania równości płci dla wszystkich instytucji rynku pracy.

W ramach realizowanych zadań Projektu zainicjowany został dialog społeczny w zakresie wyrównywania szans na rynku pracy. Zmiana sposobów myślenia dotyczących ról płciowych w społeczeństwie stała się możliwa także dzięki realizowanej w ramach Projektu Kampanii społecznej promującej zmiany legislacyjne w zakresie urlopów dla rodziców.

Główne publikacje, które powstały w trakcie realizacji projektu:

- Raport „Kobiety dla Polski i Polska dla kobiet” 2009

- „Równość szans kobiet i mężczyzn a rynek pracy – poradnik dla Instytucji Rynku Pracy”

- „Raport z realizacji badania jakościowego Instytucji Rynku Pracy, osób bezrobotnych i biernych zawodowo”

- „Raport z realizacji badania jakościowego pracodawców i pracowników”

- „Przewodnik dla ojców”

 

Autorski model szkoleniowy dotyczący polityki równości płci dla Publicznych Służb Zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy:

Temat I - Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i wiek

Temat II - Gender mainstreaming

Temat III - Możliwość wykorzystania EFS na potrzeby równych szans

Temat IV - Pieniądze mają płeć, czyli gender budgeting

Temat V - Metody aktywizacji zawodowej kobiet

Temat VI - Budowanie sieci współpracy z partnerami społecznymi

Temat VII - Strategie, dobre praktyki i programy międzynarodowe z zakresu wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn

 

Artykuły prasowe

 

Galeria zdjęć:

- Kongres Ojców 2013

 

Audycje i reportaże:

- 40 odcinków krótkich form dokumentalnych 2010-2011

 

Jeśli po lekturze tych materiałów są Państwo zainteresowani dalszymi szczegółami i produktami projektu, zapraszamy do kontaktu:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz

Adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Polska / Poland

 

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon: (+48 22) 661 16 91

(+48 22) 661 16 92

Faks: (+48 22) 661 16 90